Çimento ve Maden

Çimento, sіlіsyum, kalsiуum, alüminyum ve demir oksitleri içeren kalker, kil, marn ve demir сevheri gibi hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılarak sinterleşme sıcаklığınа kadar pişirilmesiуle oluşan klinkerin, alçıtaşı ile veya kаtkı maddeleri ilavеsiylе elde edilen hidrolik bağlayıcılar olarak tanımlanmaktadır.

  Devamı

Vinç

Vinçler yükleri kaldırıp bir yerden başka bir yere taşımada etkin olarak kullanılmaktadır. Vinçler fabrika içi taşıma sistemi ya da araç üstü olarak kurulabilmektedir.

  Devamı

Konveyör

Konveyörler temel olarak bir noktadan diğer bir noktaya granül ya da paketli yükleri veya gereçleri havadan veya yerden taşımaya yarayan ayrıca kapalı devre çalışan aktarma sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Konveyörler özellikle ağır ve büyük maddelerin taşınması için faydalı olmakla beraber; birçok ürünün hızlı, etkin ve kolay bir şekilde taşınmasını sağladığı için sıklıkla talep edilmektedir.

  Devamı

Pompalar

Bir akışkanı bir yerden başka bir yere iletmeye yarayan yapılara pompa denir. Pompalar güç kaynağından aldıkları enerjiyi, akışkana aktararak transfer işlemini gerçekleştirmektedir. Akışkanın viskozitesine ve homojenliğine bağlı olarak farklı tip pompaların kullanımı gündeme gelmektedir.

  Devamı

İnşaat

İnşaat şantiyelerinde farklı tip ve ağırlıktaki birçok ürünün taşınması, işlenmesi, yükleme ve boşaltılması rutin işlerin başında gelmektedir. Kum, çakıl, çimento vb yapı girdilerinden, çelik donatılara kadar birçok yapı malzemesi inşa sürecinde kullanılmaktadır. İnşaat yapısı betonarme olduğu gibi çelik konstrüksiyon da olabilmektedir. Konut inşası, kara ve demir yolu yapımı, köprü ve baraj inşası sırasında ve inşaat sonrasında farklı tahrik sistemlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

  Devamı

Tekstil

Tekstil insanoğlunun en önemli gereksinimlerden biridir. Tekstil sektörü, eğrilmeye uygun elyafları örme dokuma yoluyla çeşitli amaçlarla kullanmak amacıyla kumaşlar üretmektedir.

  Devamı

Orman Ürünleri

Odun hammaddesinin farklı işlemler (kesme, soyma, yongalama, yapıştırma, presleme, emprenye vb. ) ile formunun değiştirilerek mamul ya da yarı mamul ürünlerin üretilmesi orman ürünleri sanayinin başlıca faaliyet alanıdır.

  Devamı

İçecek ve Gıda

İçecek ve gıda sektörü motorlu redüktörlerin yoğun kullanıldığı sektörlerin başında yer almaktadır. İçecek/gıda ürünleri imalatı yapılan tesislerde, hammaddelerin depolaması, yıkama ve sınıflandırma hatlarında, karıştırma, yoğurma, şekil verme, pişirme, şişeleme/paketleme ünitelerinin beslenmesinde, fabrika içi intralojistik uygulamalarına sıklıkla rastlanmaktadır.

  Devamı

Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve hayvancılık bilinen ilk ve en büyük endüstri kollarının başında gelmektedir. Artan dünya nüfusu, beslenme kaynaklarının yetersizliği, daha etkin ve teknolojik uygulamaları barındıran tarımsal mekanizasyon sistemlerine ihtiyacı artırmaktadır.

  Devamı

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, doğal kaynakları korumak, atık miktarını azaltmak ve çevreye olumsuz etkileri en aza indirmek için önemli bir süreçtir. Bu süreçte redüktörler, geri dönüşüm ekipmanlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve malzeme işleme süreçlerini yönlendirmek için önemli bir rol oynar.

  Devamı