Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın görevlerini en verimli şekilde yapmaları ve belirlenen kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim ve gelişim programları düzenlenir.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kurumun strateji ve hedefleri, performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları, teknolojik gelişmeler ve yatırımlar, görev gerekleri, yönetici ve çalışanlardan gelen talepler değerlendirilir. Eğitim ve gelişim programlarımız şirket içi ve şirket dışı kaynaklardan sağlanır.

İnsan kaynakları tarafından yönetilen ve şirket bünyesindeki tüm çalışanların eğitimleriyle gelişimlerinin hedef alındığı stratejik bir yaklaşımın önemi, giderek artmaktadır. İşverenler, çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesiyle, markalarını güçlendirmek ve tüm çalışanların mutluluğunu ve sadakatini sağlamak için çabalamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, işverenler çalışanlarının gerek kurum içi gerekse dış kaynaklı eğitim ve gelişimlerini desteklemelidir.

Bir işveren, öncelikle çalışanlarının eğitim ve gelişimlerini desteklemek için gerekli kaynakların ne olduğunu kendi içinde belirlemelidir. Birincil kaynaklar, çalışanlarının işe alınmadan önceki eğitim seviyelerini ve kendi alanlarında önceden sahip oldukları yetenekleri değerlendirmek için araştırmalar olabilir.

İkincil kaynaklar ise, çalışanlarının gelişimini desteklemek amacıyla eğitimlere katılmalarını veya yeni yetenekler kazanmalarını teşvik etmek amacıyla yönetici veya liderlik eğitim paketleri olabileceği gibi; bir dizi ödül ve teşvik programlarının sunulmasını içerebilir. Burada unutulmaması gereken dış uyarıcılardan ziyade çalışanların iç motivasyon kaynaklarının tetiklenmesidir. 

İşverenler, çalışanlarının eğitim ve gelişimlerini desteklemek için gerekli kaynakların yanı sıra kurumsal kültürün de önemli olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.  Çalışanlarına, kendilerini güvenli ve sürekli öğrenme ortamında hissetmelerine yardımcı olacak özgüven, empati ve dayanışma gibi değerler öğretmek ve bu değerleri kurumsal kültürün parçası haline getirmek için sürdürülebilir çalışmalar yapmalıdır. Çalışanların hem meslekli eğitim ve hem de kişisel gelişimlerini desteklemek; işverenlerin iş arayanlar, mevcut ve gelecek çalışanlar gözünde marka olma hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak kilit bir faktördür. Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilerek ve çalışan mutluluğunun ve sadakatinin sağlanmasıyla, işverenler daha güçlü, daha dinamik ve daha verimli çalışanlarla karşılaşacaklardır.