İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği iş süreçlerimizin temelinde yer almaktadır.

Bu amaçla şirket içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. Bu birimin liderliğinde ve tüm çalışanlarımızın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun katkılarıyla mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

Başarılı bir iş için iş ve işçi güvenliği esastır. Çalışanların iş yerinde bulundukları sürece güvende olmalarını sağlamak işverenlerin ve tüm çalışanların kollektif sorumluluğundadır, bu nedenle iş güvenliğine yatırım yapmak ve kaynak ayırmak önemlidir. Bu, çalışanlara güvenliklerini sağlamak için kişisel koruyucu ekipman, bilgi ve eğitim sağlamayı içerir. Bunun yanı sıra ramak kala gibi uygulamalarla mevcut gelişmelerden öğrenip benzer durumların tekrar etmemesi için tedbirlerin alınacağı süreçler de tüm paydaşlara benimsetilmelidir.

Bu önlemlere ek olarak, işverenler ve tüm çalışanlar olası tehlikeleri veya kazaları hızlı ve verimli bir şekilde ele almak için yerinde ve zamanında bir müdahale sistemine sahip olmalıdır. Bu, sürece dahil olan herkes için güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olacaktır. İşletmeler, iş ve işçi güvenliği için uygun önlemlere yatırım yaparak, çalışanlarının işteyken sağlıklı ve üretken kalmalarını sağlamalıdır.