Kurumsal İnsan Kaynakları

PGR'nın başarı hikayesini birlikte yazdığımız, geleceği birlikte tasarlayacağımız çalışanlarımızın sürekli gelişimi önceliğimizdir.

Polat Group olarak;
Yurtiçinde ve yurtdışında sürdürülebilir başarı hikayeleri yaratma ve rekabette öne çıkma yolculuğumuzda gücümüzü grubuna gönülden bağlı, değerlerine sahip çıkan, sorumluluklarının farkında olan, bunları yerine getirmek için azimli, dinamik, birlikte başarmaya odaklanmış, sürekli gelişime inanan, çevresine ve toplumuna karşı duyarlı, Polat ailesini oluşturan ekip arkadaşlarımızdan alırız.

Başarı hikayemizi birlikte yazdığımız ve geleceği birlikte tasarlayacağımız tüm çalışanlarımız için, değişen ihtiyaçlar, beklentiler ve en iyi uygulamalar gözetilerek dinamik bir yapıda yönettiğimiz İnsan Kaynakları uygulamalarımıza ışık tutan ve Polat Grubu stratejileri doğrultusunda şekillenen Polat Grup İnsan Kaynakları politikamızın temelini,

  • Karşılıklı güven ve saygı,
  • İnsana ve bilgiye önem verme,
  • İş sağlığı ve güvenliğini öncelikleri arasında tutma,
  • Sürekli iyileştirme bakış açısıyla yaşama,
  • Dijitalleşmeyi ve teknolojiyi faaliyetlerine öncü olarak entegre etme,
  • Objektif değerlendirme ve fırsat eşitliği sunma,
  • Çalışanların yönetime katılımını sağlama,
  • Gelişimi destekleme ve gelişmeyi teşvik etme,
  • Yenilikçilik ve potansiyeli açığa çıkarma için cesaretlendirme,
  • Yetkinlik ve performansa odaklı gelişim ve ödüllendirme,

ilkeleri oluşturmaktadır.