Kalite Politikalarımız

Polat Group Redüktör en iyiyi yakalamak için yönetim sistemi uygulamalarını üretim ve hizmet sürecinin bir unsuru olarak değerlendirmekte ve uygulamaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda;

•    Sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, pazar payındaki istikrarını sürdürmek için müşterilerinin istek ve beklentilerine eksiksiz ve zamanında cevap vererek sürekli artan müşteri memnuniyetini sağlamayı, eğitimli çalışanlarının performansını huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak artırmayı,

•    Yayınlanmış ulusal/uluslararası yasal şartlar ve diğer şartlara uymayı ve güncelliğini takip etmeyi,

•    Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm risklerini değerlendirip bu riskleri alacağı aksiyonlarla azaltmayı,

•    Atıkları kaynağında azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve teknolojik imkanlar ile çevre etkilerini kontrol altında tutmayı,

•    Eğitimlerle çalışanlarını yönetim sistemleri konusunda bilinçlendirmeyi,

•    Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerine uygun ortak bir bakış açısını organizasyonun her kademesinde sağlamayı,

•    Entegre Yönetim Sistemleri hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,

•    Çalışanların Entegre Yönetim Sistemleri kapsamındaki çalışmalara katılımı için gerekli alt yapıyı sağlamayı,

•    Mevcut Yönetim Sistemlerindeki tüm faaliyetleri sürekli olarak iyileştirmeyi


Şirket politikası olarak benimsemiştir.
 

Kalite Kontrol Süreci


PGR, üretmekte olduğu redüktör kalitesiyle ilgili olarak, sürekli performansını arttırma amaçlı, sapmaların ve israfın azaltılmasını sağlamak için, kalite yönetim sistemini oluşturmuş, uygulamaları yapmakta, sürekliliğini sağlanmakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

Müşterilerinin ihtiyaç duyduğu redüktörlerin kalite şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, müşterilerinin beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu kalite hedeflerine sahip bulunmaktadır.

PGR, üretimde, kalitede ve diğer tüm proseslerinde sürekli iyileştirmeyi hedeflemekte. Bunun için gerekli makine-techizat vb. yatırımlarının yanında, çalışan personelinin eğitimleri için de gerekli yatırım ve destekleri sağlamaktadır.

Özellikle kaliteli ve hatasız üretim yapmak ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmak adına, Kalite bölümünde 6 adet CMM ölçüm cihazı, 2 adet Klingelnberg marka dişli ölçüm cihazı, çeşitli malzeme test ve analiz cihazları, redüktör performans ölçüm ve test cihazları ve diğer kalite ekipmanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, üniversite-sanayi işbirlikleri, TÜBİTAK, Santes vb kuruluşlarla Ar-Ge ve geliştirme projeleri yapmakta ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektdir.

PGR, fabrikalarında üretim ve kalite çalışmalarını yürütürken, "sonraki proses önceki prosesin müşterisidir" mantığıyla hareket etmekte ve olası hataların da önüne geçmektedir.

PGR, Müşteri memnuniyetini artırmak adına, müşteri odaklılık kapsamında, Satış Sonrası Hizmetler birimini de (SSH) kurmuştur. Onların ihtiyaç duyacağı gereksinim ve ihtiyaçları belirlemiş ve bu bağlamda müşterilerinden gelen her geri bildirimi inceleyip değerlendirerek, satış sonrasında da müşterilerine desteğini dürdürmekte ve etkinliğini sürekli olarak gözden geçirmektedir.

PGR, kalite sistemlerine gösterdiği hassasiyetin sonucunda aşağıda belirtilen kalite belgelerine sahip olan bir firmadır.


Klingelnberg Dişli Ölçüm Makinesi

Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
 

Son model teknoloji ile donatılan KLİNGELNBERG dişli ölçüm makinesi ile PGR de üretilen dişliler mikron hassasiyetinde ölçülerek kontrol edilmekte ve kalitesi onaylanmaktadır.

Dişli ölçüm makinesi ile;

  • Düz dişliler;
  • Helis dişliler;
  • Konik dişliler;
  • Sonsuz vida ve dişli çarkları;
  • Ayna-mahruti dişlileri;
  • Bilinmeyen dişliler

hassas bir şekilde ölçülmekte ve onayları verilmektedir.

Klingelnberg dişli ölçüm makinesi, PGR tarafından üretilen dişlilerin;

Profilini, adımını, çaplarını, açılarını, salgılarını ve artık malzeme miktarlarını DIN / İSO standartına göre ölçmekte, raporlamakta ve elde ettiği verilere göre dişli kalitesini sınıflandırabilmektedir.

Bu veriler ışığında dişlilere ait tüm onaylar, çıkan raporlarıyla birlikte verilmekte ve gerek görüldüğünde iyileştirme ve geliştirmeler bu raporlar baz alınarak yapılmaktadır.

PGR olarak hassas ve sessiz redüktörler üretmek için tüm dişlilere 2 ayrı operasyonlarda onay verilmektedir.

İlk olarak dişli açma operasyonunda onay verilen dişliler, 2. Operasyon olan taşlama - raspalama - honlama gibi finiş operasyonlarından geçtikten sonra da yeniden onaylanmakta ve böylece proses bazında POKE-YOKE uygulanması sağlanmaktadır.