Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PA/PF
Erläuterungen:
Polat Stirnradgeriebe
PA/PF 11...PA/PF 51 1 Stufig
PA/PF 02...PA/PF 102 2 Stufig 
PA/PF 03...PA/PF 103 3 Stufig
PA/PF 12/02...PA/PF 52/12 4 Stufig
PA/PF 63/22...PA/PF 103/52 5 Stufig
PA/PF 63/23 6 Stufig
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PD/PM
Erläuterungen:
Reduktoren mit Polat Parallele Achenmontage
PDA/PMA 02...PD/PM112, 2 Stufig
PDC/PMC 13...PD/PM 123, 3 Stufig
PD/PM 12/02...PD/PM 52/12, 4 Stufig
PD/PM 63/22...PD/PM113/52 5 Stufig
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PKD
Erläuterungen:
Polat Helesonische Kegelgetriebe Reduktoren
PKD A0290...PKD F5290 2 Stufig
PKD 1390...PKD G9390 3 Stufen
PKD 1490...PKD 5490 4 Stufen
PKD 6390/32...PKD G9390/62 5 Stufen
PKD G9390/63 6 Stufen
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PSH
Erläuterungen:
Polat Helesonische Schneckenrad Reduktoren
PSH 2040...PSH 2125  2 Stufen
PSH 3050...PSH 3125 3 Stufen
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: A/F
Erläuterungen:
Reduktoren mit Fuss-Spurkranz Montage
A/F 252...902, 2 Stufen
A/F 253...903, 3 Stufen
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: K/KF
Erläuterungen:
Polat Helesonische Kegelgetriebe Reduktoren

K 35390...K 100390 3 Stufen

 
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: D/M
Erläuterungen:
Reduktoren mit Polat Parallele Achenmontage

D/M 302...D/M 602, 2 Stufig

D/M 303...D/M 603, 3 Stufig

Produktgruppe: Aufsteckgetriebe
Serie: P
Erläuterungen:
Aufsteckgetriebe
P1...P8 1/5 Einzel Stufig
P1...P12 1/13-1/20 in 2 Stufen
Produktgruppe: Aufsteckgetriebe
Serie: Pt/A
Erläuterungen:
Aufsteckgetriebe
Pt/A 30...Pt/A 125 1 Stufig
Pt/A 35...Pt/A 125 2 Stufen
Produktgruppe: Planetengetriebe
Serie: PL/PLB
Erläuterungen:
Planet Reduktoren
PL 1001...PL 660001, 1 Stufig
PL/PLB 1002...PL/PLB 660002, 2 Stufen
PL/PLB 1003...PL/PLB 660003, 3 Stufen
PL/PLB 1004...PL/PLB 660004, 4 Stufen
PL/PLB 140005...660005, 5 Stufen
Produktgruppe: Industriegetriebe
Serie: PH/PB
Erläuterungen:
Industriegetriebe
PH 31...221, 1 Stufen
PH/PB 42...PH/PB 222, 2 Stufen
PH/PB 43...PH/PB 223, 3 Stufen
PH/PB 54...PH/PB 224, 4 Stufen
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PCS
Erläuterungen:
PCS-Polat Krangetriebe
PCS 3...PCS 50 3 Stufen
Produktgruppe: Schneckengetriebe
Serie: PMRV/PRV
Erläuterungen:
Schneckengetriebe
PMRV030...PMRV150, 1 Stufen
PMRV030-040...PMRV063-150, 2 Stufen
PPC063 PMRV040...PPC090 PMRV130, 2 Stufen
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PSS
Erläuterungen:
Zykloidegetriebe
607...627, 1 Stufe
607/07...627/19 2 Stufe
Produktgruppe: Getriebemotoren
Serie: PRC
Erläuterungen:
PRC Stirnradgetriebe (Aluminium-Gehäuse)
PRC41...PRC61, 1 Stufen
PRC32...PRC62, 2 Stufen
PRC33...PRC63, 3 Stufen
Produktgruppe: Verstellgetriebe
Serie: PTX
Erläuterungen:
Verstellgetriebe
PTX005...PTX050
S005...S050

Produktgruppe: Schneckengetriebe
Serie: SW/ISW
Erläuterungen:
Schneckengetriebe
SW030...SW150, 1 Stufen
SW030-040...SW063-150, 2 Stufen
PPC063 SW040...PPC090 SW130, 2 Stufen
Produktgruppe: Planetengetriebe
Serie: PYK
Erläuterungen:
Futtermischergetriebe
Produktgruppe: Industriegetriebe
Serie: PEX
Erläuterungen: