Kümes Hayvanları için Yemleme Redüktörleri

PGR olarak yeniliklere devam ediyoruz. Ürün gamımızı  daha da  çeşitlendire-rek PX 031 / PPC 071-080  redüktörlerimizi ürettik. Yemleme redüktörü olarak adlandırdığımız  bu  ürünlerimiz,  kümes  hayvanları çiftliklerinde besleme sis-temleri  için özel olarak tasarlanmıştır.