Planet Redüktörler

Planet dişli üniteleri çıkış şaftından iletilmek üzere 500 Nm ile 660.000 Nm arasında değişiklik gösteren farklı çıkış moment değerlerine bağlı olarak 21 ana gruba ayrılmıştır.